01.11.2022  |  Klima, miljø og energi

Case: Naturen på Mandø vokser

Indhold fra partner Hvad er dette?

Nu bliver endnu mere af Mandø til natur. Naturfonden udvider indsatsen på Vadehavsøen, for at truede og sjældne fugle kan få endnu flere levesteder.

Naturfonden har igen købt mere jord på fuglenes oase i Vadehavet, Mandø. Denne gang kan vi tilføje 175.000 m2 eller 17,5 hektar enge, marker, strandeng og klitter til vores store naturområde på øen.

Dermed kan vi nu give truede og sjældne engfugle gode levesteder på 184 hektar. Det er knap halvdelen af øens areal mellem det gamle bydige og det store dige, der omkranser øen og beskytter den mod Vadehavet.

Nye levesteder giver håb om redning
De nye arealer bliver en del af Naturfondens indsats for at beskytte øens sårbare og vigtige natur. Vi forsøger at bremse tilbagegangen for mange af de truede og sjældne fugle-arter, som har mistet levesteder i Danmark. Det gælder blandt andre den truede brushane, den sjældne stor kobbersneppe og engryle. Men området er også vigtigt for mange andre fugle som vibe, rødben og strandskade, der alle er i tilbagegang i Danmark.

Derudover bruger millioner af trækfugle hvert forår og efterår Vadehavet som spisekammer på deres lange flyveture mellem syd og nord. Det gælder blandt andre mørkbuget knortegås, bramgås og vadefugle i titusindvis. Også havørn, vandrefalk og mosehornugle ses på øen.

Sådan hjælper vi naturen på Mandø
Vi sikrer naturen på Mandø mere plads, hvor vi giver fuglene de bedste levesteder. Vi sørger sammen med lokale landmænd for, at kvæg græsser områderne om sommeren. Det forhindrer området i at gro til med krat og buske, hvor engfuglene ikke kan yngle.

Derudover rydder vi krat for at forhindre krager og andre æg-elskende dyr i at holde udkig efter fuglenes æg og unger.

Vi har genskabt den naturlige vandstand i et stort område for at give fuglene mere plads til at søge føde til deres unger.

De 17,5 ha er sikret sammen med blandt andre investeringsplatformen Nordnet, som har støttet med 100.000 kroner, og boet efter Markus Jebsen, som har støttet med en million kroner.

Genopretningen af naturen på Mandø sker sammen med Nationalpark Vadehavet, Esbjerg Kommune, Naturstyrelsen, Den Europæiske Union og Miljø- og Fødevareministeriet.

Mere fra DEN DANSKE NATURFOND

DEN DANSKE NATURFOND

https://naturfonden.dk/virksomhed/

Den vilde natur er i tilbagegang i Danmark. Flere end 2000 arter er i fare for at forsvinde. Sammen kan vi vende udviklingen og give naturen mere plads. Det gør vi gennem  godt samarbejde og stærke partnerskaber. 100 procent af donationer går til mere plads til naturen. Naturfonden køber naturen tilbage m2 for m2. Herefter beskytter vi den natur, der allere…

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere