07.02.2023  |  Strategi & ledelse

Samlet byggebranche sætter grønnere retning for branchen med 12 anbefalinger

Hvis det skal lykkes at skabe et bæredygtigt byggeri, er det afgørende, at bygherrer, ingeniører, arkitekter, entreprenører, materialeleverandører og driftsherrer finder ud af at samarbejde på tværs. Det skal 12 anbefalinger fra hele bygge- og anlægsbranchen sikre.

Bygge- og anlægsbranchen er en af de tunge drenge i det danske klimaregnskab: 30 procent af hele Danmarks samlede CO2-udledning kommer direkte eller indirekte fra bygge- og anlægsbranchen.

De seneste år har flere nationale og internationale initiativer sat fokus på at styrke en bæredygtig udvikling af byggebranchen i Danmark, der samtidig tydeliggjort nødvendigheden af, at initiativerne udvikles i et tæt samarbejde mellem branchens forskellige aktører.

Derfor har 17 af branchens topledere nu formuleret 12 konkrete anbefalinger til, hvordan branchen i samarbejde lykkes med den grønne omstilling.  ​

Christina Hvid, der er CEO i Molio, er rigtig glad for, at branchen har taget så godt imod det initiativ, som byggeriets videnscenter har taget. Hun er sikker på, at samarbejdet bliver hjørnestenen i at lykkes med en grøn omstilling i byggebranchen:

”Omstillingen af byggebranchen kommer ikke af sig selv, men skal skubbes i gang i fællesskab. På tværs af regering, myndigheder, det private erhvervsliv og forskningsinstitutionerne skal byggeriets bidrag til en bæredygtig omstilling tages alvorligt og sættes højere på klimadagsordenen. For der skal gøres mere, og det skal gøres i fællesskab,” siger hun i en pressemeddelelse og fortsætter:

”Det kræver først og fremmest, at byggebranchen lykkes med at finde fælles fodslag og løsninger og sammen skubber på for at løfte kompetenceniveauet bredt i byggeriet.”

De 12 anbefalinger:

#1 Byggeriets handletank for bæredygtighed 

Der skal etableres en handletank, der kan tage over på Toplederhandletankens strategiske arbejde og sikre sammenhængskraft og fremdrift. Handletanken skal bestå af topledere, der repræsenterer byggeriets cirkulære værdikæde, og som kan tale med én uafhængig og stærk stemme om og for accelerering af en bæredygtig udvikling af byggeriet.

#2 Ny branchefortælling

Ført an af Byggeriets handletank for bæredygtighed bør byggeriets virksomheder i fællesskab forfatte og formidle en kernefortælling om byggeriets afgørende rolle i den bæredygtige udvikling af Danmark.

#3 Byggeriets samarbejdsformer styrkes

Det igangværende arbejde med at kortlægge og analysere byggeriets samarbejdsformer skal intensiveres med henblik på at identificere, hvor der er behov for forskning, testprojekter m.m. Der skal ligeledes etableres et organ for sparring og erfaringsdeling.

#4 Løft af branchens kompetenceniveau

Det er nødvendigt med et kompetenceløft af hele byggebranchens viden om og tilgang til bæredygtighed, hvis der skal fastholdes et højt ambitionsniveau på tværs af branchen. Det skal blandt ske gennem øget formidling af viden og gennem stærkere kommunikation. Der skal samtidig lægges en udviklingsplan for etablering og konceptualisering af de uddannelser, der mangler, herunder eksempelvis byggeriets bestyrelsesuddannelse.

Deltagere i toplederhandletanken

 • Mia Helvig Manghezi, projektudviklingsdirektør, PensionDanmark
 • Claus Skytte, Head of Development, DEAS Asset Management
 • Heine Knudsen, Head of Division, Energy & Sustainability, Region Hovedstaden
 • Hans-Bo Hyldig, direktør, FB Gruppen
 • Thomas Holluf Nielsen, adm. direktør, Domea
 • Jens Højgaard Christoffersen, President Group CEO, COWI
 • Søren Brøndum, adm. direktør, Byggeri Globalt; Rambøll
 • Katja Viltoft, arkitekt og partner, JJW Arkitekter
 • Gyrithe Saltorp, CEO, Vilhelm Lauritzen Archtechts
 • Henrik Mielke, adm. koncerndirektør, MT Højgaard Holding
 • Michael S. Larsen, adm. direktør, CG Jensen
 • Dan Vorsholt, adm. direktør, GSV Materieludlejning 
 • Peter Kaas Hammer, adm. direktør, Kemp og Lauritzen
 • Tina Mayn, SVP Products, Innovation & R&D, Velux
 • Mette Bredkjær, Director, Group Sustainability, SOLAR
 • Thomas Vilsbøll, kommerciel direktør/CCO, ISS Facility Services
 • Christian Poulsen, SVP, COO & CIO, Copenhagen Airports

#5 Byggeriets risikofond

Risikoafdækning og forsikring er afgørende for, at anvendelse af nye materialer og ny teknologi sætter gang i den bæredygtige udvikling af byggeriet. Derfor skal der igangsættes en bredt forankret indsats, der kan risikoafdække og fremadrettet forsikre nye bæredygtige materiale og teknologi.

#6 Etablering af en cirkulær værdikæde

En overgang fra lineær til cirkulær tænkning af værdikæden sikrer, at der tages stilling til hele byggeriets livscyklus, herunder også materialevalg, langsigtet drift og design for disassembly

#7 Byggeriets data-sky for bæredygtighed

Der skal etableres en åben og transparent datasky til deling at data om bæredygtighedsfremmende initiativer og deres effekt.

#8 Bundlinjen skal også være grøn

Finansielt årsregnskab og grønt årsregnskab skal sidestilles på en måde, så bæredygtighedsfremmende indsatser får betydning på långivning, ejendomsvurderinger m.m.

#9 Offentlig midler som accelerator for investering i bæredygtighed

Det offentlige udgør mere end 50 procent af den samlede byggesum i Danmark. Derfor er der behov for skærpede bæredygtighedsfremmende krav alle de steder, hvor der bruges offentlige midler

#10 Byggeriets regelsæt skal fremme grøn omstilling

Byggeriets regelsæt, herunder særligt bygningsreglementet, skal fremme den grønne omstilling af branchen. Toplederhandletanken anbefaler derfor et omfattende bæredygtighedstjek med henblik på at ændre regelsættet, så eksisterende, iboende benspænd fjernes og understøtter brugen af nye, mere bæredygtige materialer samt adresserer både nybyg, renovering og drift i et samlet livscyklusperspektiv.

#11 Letforståelig bæredygtighedsmærkning af byggeri

Toplederhandletanken vurderer, at der skal arbejdes med branchens kommunikation af byggeriets bæredygtighedsmærkninger- og certificeringer, så de valg, der træffes for et mere bæredygtigt byggeri, står tydeligere frem for forbrugeren. Det skal resultere i udviklingen af en standardiseret og fælles accepteret klassifikation for bæredygtighed.  

#12 Fremme af adfærdsændringer i brugen af bygninger gennem data og teknologi

Anvendelse af bygninger, arealforbrug per indbygger samt multianvendelse af bygninger er en forudsætning for at udvikle byggebranchen i en bæredygtig retning. Der er brug for en indsats, der skaber øget forståelse af ‘kloge m2’ – både i branchen og hos forbrugerne. Både virksomheder og forbrugerne skal støttes i at bruge teknologi og data til at gentænke deres brug af bygninger.

Mere fra CSR.dk - Forum for bæredygtig forretning

CSR.dk - Forum for bæredygtig forretning

www.csr.dk

CSR.dk – forum for bæredygtig forretning – er Danmarks eneste erhvervsmedie og community med dedikeret fokus på forretningsdrevet CSR. Medlemmer på CSR.dk kan bidrage aktivt med indhold og erfaring og betragtes som en indsigtsfuld vidensressource i udviklingen af CSR.dk. Vi udkommer dagligt på CSR.dk, ugentligt med nyhedsbreve samt fire gange om året med magasinet CSR Quarterly.

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere