13.01.2021  |  Strategi & ledelse

Vil du være med til at skabe social retfærdighed i sundhedssektoren? Læs Master i Sundhedsfremme på RUC

Indhold fra partner Hvad er dette?

Uddannelsen har studiestart medio januar 2021 og der er fortsat ledige pladser! Med en Master i Sundhedsfremme kan du bidrage til at skabe mere retfærdighed for patienter og borgere i den kommunale og regionale sundhedssektor.

"Mere og mere bliver det tydeligt indenfor sundhedssektoren i Danmark, at hvis denne sektor skal kunne udvikle strategier for en bæredygtig udvikling ind i fremtiden, så har sektoren brug for dygtige fagpersoner, som har overblik over og bevidsthed om betydningen af ulighed for sygdom og sundhed; og deres viden skal ikke mindst baseres på ulighedsforskning", siger Karen Christensen, studieleder for Masteruddannelsen i Sundhedsfremme på RUC.

Masteruddannelsen i Sundhedsfremme har som formål at hæve det faglige kompetenceniveau til professionelle, som arbejder med sundhed. Mens det selvfølgelig særligt gælder sundhedsprofessionelle indenfor sundhedsvæsenet, gælder det også professionelle, som arbejder med sundhed indenfor andre områder af samfundet, f.eks. skolen.

Sundhed ind i alle områder af samfundet
"Det er vigtigt at tænke sundhedsfremme bredt og knyttet til alle områder af samfundet", siger Karen Christensen, og lægger til, at "Uddannelsen på den måde bidrager til at skabe sundhedsinnovatører til samfundet". Med en Master i Sundhedsfremme vil man have en høj bevidsthed om sammenhængen mellem sundhed, sygdom og sociale vilkår, og ’sundhedsinnovatøren’ vil kunne bidrage til at skabe mere retfærdighed i forhold til sundhed og sygdom.

Med en Master i Sundhedsfremme vil man være klædt på til at bidrage til udvikling af strategisk ledelse og kommunikation, som udnytter eller initierer samarbejde på tværs af fag og sektorer i samfundet. Mens ’sammenhængende patientforløb’ og ’helhedsorienterede’ tilgange til sygdom er blevet nøglebegreber i det moderne sundhedsvæsen, genstår der et arbejde med at facilitere og praktisere det i en hverdag. Det samme gælder det voksende område for velfærdsteknologi, med stærke og gode intentioner om brugerinddragelse og empowerment, men mangel på ideer og udviklinger af metoder og værktøj for medarbejdere til at efterleve intentionerne, også i forhold til sårbare og udsatte borgere. ’Mastere i Sundhedsfremme kan være vigtige bidragsydere til dette retfærdighedsarbejde, som vi kan kalde det’, understreger Karen Christensen.

Teori og praksis i sammenhæng
Den RUCske læringsmåde, som kombinerer teori og praksis, gør de færdige kandidater i stand til at angribe nye områder med perspektiverende viden og bevidsthed. Eftersom undervisningen for en stor del er baseret på arbejde i grupper og arbejde med at formidle ideer, diskussioner og analyser, er den færdigt uddannede Master i Sundhedsfremme en medarbejder, som har stærke kompetencer i samarbejde og formidling. Den færdige kandidat har også kompetence i at anvende generelle perspektiver på konkrete områder. Både gennem projektarbejde og det afsluttende masterprojekt, giver uddannelsen mulighed for fordybning i et felt, man interesserer sig for. Henriette Skjoldager Jørgensen og Britha Ørgaard er to kandidater fra uddannelsen. De er begge sygeplejersker med psykiatri som speciale. Med en bred sundhedsfremmeviden og samtidig en fordybning i ’Recovery’ arbejdet, særligt det som gælder samarbejdet mellem sygeplejersker og mentorer (ikke faguddannede, men med erfaringsbaseret viden om Recovery), har de hævet deres kompetence teoretisk, metodisk og analytisk. Henriette og Britha har gennem uddannelsen fået styrket deres rolle i forhold til at deltage i debatten og den videre udvikling af området. ’Deres viden og stemme i debatten er vigtig; og der er brug for mange flere, på alle områder i samfundet’, afslutter Karen Christensen.

Om Master i Sundhedsfremme

Videreuddannelse for sundheds- og socialfagligt professionelle med mindst 2 års erhvervserfaring fra arbejde relateret til sundhed. Som en uddannelse ved Roskilde Universitet (RUC) er tværfaglighed og arbejdet med den virkelige verden helt i kernen af uddannelsen. Uddannelsen forener teori med praksis bygger på den måde bro til praksisfeltet.

Læs mere om Master i Sundhedsfremme her.

Læs også om Center for Sundhedsfremmeforskning, som uddannelsens undervisere er knyttet til her.

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere