11.09.2018  |  Klima, miljø og energi

E.ON åbner næste generation af biogasanlæg

Indhold fra partner Hvad er dette?

40 km fra Stockholm ligger et af Europas mest avancerede biogasanlæg. Anlægget modtager allerede forpakket affald fra fødevareindustrien, park- og haveaffald, kaffegrums, æbleskræller og andet husholdningsaffald, som bliver omdannet til biogas, biogødning og kompost. Biogasanlægget indgår i en større cirkulær energiproduktion, hvor alle restprodukter omdannes til forskellige grønne energiformer.

Biogas- og kredsløbsanlægget Högbytorp sætter nye standarder for cirkulær energiproduktion. Biogasanlægget er netop blevet indviet og når hele kredsløbsanlægget i 2020 står færdigt, vil det også bestå af et kraftvarmeværk, en biogastankstation og et varmenet, der fører varmen ud til husholdninger.

Ideen med Högbytorp er at omdanne affald fra husstande, kommunale institutioner, fødevareproduktion og industri som ingen alternativ anvendelse har, til grøn energi og biogødning. Træ og plastik, der ikke kan anvendes til biogasproduktion, bliver anvendt i kraftvarmeproduktion, og overskudsvarmen fra kraftvarmeproduktion bliver ført tilbage til biogasproduktionen.

”Vi skal blive bedre til at gentænke måden, vi håndterer affald på. Ideelt set findes der slet ikke affald i fremtiden. Alt bliver genanvendt. Det er den målsætning, vi har sat for os selv i Högbytorp, hvor alle restprodukter enten bliver til grøn varme, strøm, gas eller til gødning. Med dette anlæg sætter vi nye standarder for, hvor effektivt man kan omdanne rester til ressourcer,” forklarer Michael Dalby, ansvarlig for Lifecycle Solutions i E.ON Danmark.

Kredsløbsanlægget Högbytorp, der koster 1,9 mia. kroner at anlægge, vil recirkulere samtlige energistrømme. Overskudsvarmen fra kraftvarmeværket bliver anvendt til at opgradere biogassen, som bl.a. forsyner biogastankstationen ved anlægget og bruges i transporten som et mere klimavenligt brændsel. Restproduktet – biogødningen – genanvendes i landbruget, haver og gartnerier og det affald, som ikke kan genanvendes, bliver sendt til afbrænding på kraftvarmeværket, som så producerer fossilfri varme og strøm. Strømmen ryger ud på elnettet og varmen forsyner omkringliggende husstande, kommuner og industri. På den måde er der intet, der går til spilde.

Et nordisk flagskibsanlæg
Kredsløbsanlægget Högbytorps enestående egenskab er, at det er et one-stop for alle typer af affald, som bliver omdannet til grøn energi. Högbytorp er dog stadig et af de eneste kredsløbsanlæg i Norden, men står det til E.ON skal den type anlæg også udbredes til Danmark.

”Vi ser stort potentiale i at bringe erfaringer fra Högbytorp med til Danmark, hvor vi har nogle af landets største og mest effektive biogasanlæg. Synergieffekterne ved biogasproduktion og kraftvarme er store og det giver derfor kun mening at ændre den måde, vi gør tingene på herhjemme og tænke genanvendelse af affald på ny. Det kræver mod, nye stærke partnerskaber og klare politiske målsætninger,” siger Michael Dalby.

Når hele anlægget står færdig i begyndelsen af 2020, vil det producere 425 GWh fjernvarme, 165 GWh strøm, 60 GWh biogas og 60.000 tons biogødning.

Fakta om biogasanlægget i Högbytorp

  • Biogasanlægget omdanner madaffald og andet organisk materiale fra husholdninger, industri, fødevareproduktion og kommunale institutioner til biogas og biogødning.
  • En gasbil kan køre tre km på det, der svarer til en pose madaffald
  • Biogas udvindes af biomasse og restproduktet kan derefter bruges som biogødning, der beriger og giver næring til jorden og ny fødevareproduktion - kredsløbet sluttes.
  • Synergier mellem biogas- og kraftvarmeanlæg: Det affald, som ikke kan bruges til biogasproduktion sorteres fra og bliver i stedet brugt som brændsel i kraftvarmeanlægget uden behov for lang transport. Overskudsvarmen fra kraftvarmeanlægget bruges derefter i fremstillingsprocessen og opgraderingen af biogassen, så den kan bruges i transporten og til kompostering af biogødning. 

For mere information:
Karen Marie Jensen, Kommunikationschef i E.ON, tlf.: +45 3038 6183, e-mail: karen.jensen@eon.dk

Mere fra E.ON

E.ON er et af Europas største privatejede energiselskaber, som målrettet bidrager til at omstille verden til et fossilt frit samfund. I Danmark fokuserer vi på produktion af energi fra vedvarende energikilder, energinetværk og energieffektive kundeløsninger.Vi har investeret og anlagt nogle af landets største biogasanlæg, de første biogastankstationer og Danmarks største ladenetværk med mere end 1…

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere