16.06.2016  |  Strategi & ledelse

Få fokus på værdikæden i din CSR rapportering

Indhold fra partner Hvad er dette?

De fleste virksomheder er klar over, at deres CSR indsats skal tænkes strategisk sammen med forretningen og integreres i hele værdikæden. Men hvordan kommer man i gang med det? – eller sikrer sig, at alle områder er dækket?

Et effektiv redskab til at integrere CSR i hele værdikæden og samtidig sikre et robust datasæt findes i den seneste processtandard fra Global Reporting Institute (GRI), den såkaldte G4 om bæredygtig rapportering.

G4 illustrerer en generel trend i udviklingen på CSR-området og gør jer parate til at opfylde årsregnskabslovens nye krav til due diligence, risikovurdering og brug af KPI-er.

I G4-processen stilles der således skarpt på:

  • hvad der betyder noget for virksomheden i samspil med samfundet
  • at identificere konkrete forbedringsområder
  • at sortere i, hvad der er vigtigt, altså at prioritere – blandt emner og i organisationen

Det betyder, at der efter G4 arbejdes med emner, som er vigtige (”Material”) for virksomheden og dens interessenter. Tilsvarende opfordres virksomheder til at koncentrere deres indsats yderligere om de områder, hvor de har indflydelse og rapportere konkret og detaljeret om disse i COP-rapport og årsrapport.

Der arbejdes i G4 med begreberne ”Materiality” og ”Boundaries”. Det handler om væsentlighed for det enkelte emne og de ”grænser” eller områder i organisationen eller værdikæden, hvor denne væsentlighed er repræsenteret. Her afdækker I også jeres risici for at påvirke miljøet, menneskerettighederne og arbejdstagerrettighederne negativt og til at modvirke korruption, både direkte og gennem leverandører.  

Man arbejder med at prioritere sin indsats i et 4-trins forløb: 

1.Identificering af relevante emner - ud fra GRI’s emneliste

2.Prioritering og væsentlighedsvurdering

3.Validering – er alt i værdikæden med?

4.Opfølgning og evaluering

Der er tre hovedkategorier af emner: ”Economic”, ”Environmental” og ”Social”. Hver har de en række emner ”Aspects” under sig - i alt 44 -  som man kan prioritere iblandt ud fra virksomhedens situation.  Under ”Aspects” finder vi de enkelte indikatorer til den efterfølgende rapportering. Virksomhedens CSR-KPI-er kan også hentes her.

For hvert emne, der identificeres som væsentligt, beskrives, hvorfor emnet er vigtigt, hvordan der arbejdes med emnet i organisationen, hvordan ledelsen motiverer og gennemfører dette, herunder hvordan ledelsen foretager evalueringer og ændringer. Dette kaldes ”DMA” – Disclosure on Management Approach.

Emnerne skal efter G4 prioriteres ud fra to niveauer: ”Core” og ”Comprehensive”.

På ”Core”-niveau arbejder man med en begrænset, men prioriteret rapportering med fokus på det essentielle. På ”Comprehensive”-niveau er der tale om en noget mere omfangsrig rapportering og dokumentation, hvor der fx skal rapporteres om alle indikatorer under et givent område.

GRI G4 er udbredt og anvendes globalt. Det giver den ekstra fordel, at både metode og indikatorer er kendt for kunder og andre interessenter. De kan med andre ord let forstå og vurdere jeres CSR-indsatsen. Og for jer selv er det muligt at benchmarke jer i forhold til konkurrenter og samarbejdspartnere, der også anvender GRI G4.   

En ekstra gevinst ved G4 er, at I får robuste og tilgængelige CSR-data. På den måde kan I let udarbejde årsrapport og UN Global Compact COP rapport og let generere dokumentation om CSR indsatsen til virksomhedskunder.

I Carve Consulting faciliterer vi GRI G4-processen med et digitalt redskab, CSR System. Det skaber overblik over jeres CSR-risici, mål og indikatorer og fungerer som platform for indsamling af alle CSR-data.

Vi fortæller gerne mere om GRI G4 og CSR System eller viser jer, hvordan I kan arbejde effektivt med CSR i hele værdikæden efter en international anerkendt standard.  

Mere fra Carve Consulting

Carve Consulting

www.carve.dk

  • info@carve.dk
  • 25 420 420
  • Nørre Voldgade 11, 2., 1358 København K

Det betaler sig at tage mere ansvar end strengt nødvendigt....Virksomheder er i stigende grad påvirket af krav fra samfundet, investorer, kunder og medarbejdere om at udvikle og drive deres forretning på en ansvarlig måde. At have styr på CSR er i sig selv blevet en afgørende faktor for at klare sig i konkurrencen om kunder, om talenter og om adgang til kapital.Carve hjælper med at afdække og afhj…

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere