20.11.2019  |  Klima, miljø og energi

Mister vi ressourcer, når vi håndterer det europæiske affald?

Indhold fra partner Hvad er dette?

Sådan har det Europæiske Miljøagentur spurgt sig selv, og det Europæiske Temacenter for Affald er kommet med et svar.

Formentlig ikke så overraskende er der stadig lang vej til de egentlige lukkede kredsløb og svaret er derfor også ”ja” – Europa mister betydelige mængder ressourcer, når vi håndterer vores affald. Den lineære økonomi fordrer fortsat et enormt træk på de virgine ressourcer, hvilket på sigt kan resultere i ressourcemangel, luft-, jord- og vandforurening, klimaforandringer og tab af biodiversitet. For visse affaldsfraktioner betyder det også en potentiel mangel på kritiske ressourcer, som er fundamentale for visse industrier og produktgrupper. Der er derfor, ifølge det Europæiske Miljøagentur, et massivt behov for, at vi bliver langt bedre til at bevare ressourcerne i den europæiske økonomi, bl.a. ved at bevare ressourceværdien i produkterne og ved at forlænge levetiden af produkterne. På den måde kan vi reducere behovet for yderligere ressourcetræk i fremtiden.

I undersøgelsen har temacenteret taget udgangspunkt i fem forskellige fraktioner, nemlig batterier, WEEE, plast, tekstiler og gummi (primært i form af bildæk).

Masser af facts om de udvalgte fraktioner
I rapporten kan man læse mere indgående om de fem forskellige fraktioner, mens briefingen tager fat på de fire undtaget gummi. Her kan man eksempelvis læse, at man forventer, at indsamling og korrekt håndtering af en enkelt mobiltelefon vil medføre en besparelse på 1 ton CO2 og at mere end 60% af de genererede mængder forsvinder uden om affaldssystemet. Man kan også konstatere, at 80% af tekstilerne endnu ikke indsamles og at der generelt er en stor mangel på gode data inden for området. I forhold til plasten er det stadig mindre end 20% af den genererede plast, der indsamles til genbrug eller genanvendelse og blot 6% af produktionen af nye produkter, der produceres med genanvendt materiale. I briefingen såvel som i rapporten er der således masser af gode facts om de forskellige områder, som eksempelvis kan anvendes til borgerrettet kommunikation.

Hvad er problemet?
Til næsten alle fraktioner er der knyttet betydelige udfordringer med ringe eller utilstrækkelig indsamling, hvilket til dels kan tilskrives manglende viden eller deltagelse fra borgerens side, mens det i visse lande også stadig handler om manglende systemer. Generelt er materialernes kvalitet, herunder deres heterogenitet og indhold af farlige stoffer, ofte en udfordring i forhold til genanvendelse. Det betyder ikke blot, at genanvendelsesraterne generelt stadig er meget lave, men også, at genanvendelsen ofte er downcycling. For nogle materialer er det manglen på gode teknologier, der bliver en barriere for den øgede genanvendelse mens det for andre materialer er manglen på markeder for genanvendte materialer, der sætter stop for den cirkulære økonomi. Ofte hænger tingene imidlertid sammen og der bliver tit tale om en ”hønen-og-ægget” situation, som i sidste ende betyder, at udviklingen generelt går alt for langsomt.

Du kan finde den korte version af rapporten – en såkaldt briefing med titlen ”Reducing loss of resources from waste management is key to strengthening the circular economy in Europe” her

Den fulde version af undersøgelsen finder du på Eionets hjemmeside under titlen ”Are we losing resources when managing Europe's waste?” her

Mere fra DAKOFA - Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

DAKOFA - Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

https://dakofa.dk/

  • dakofa@dakofa.dk
  • +45 3296 9022
  • Vesterbrogade 149, Bygning 8, 4. Sal. 1620 København

DAKOFAs fornemste opgave er at ruste den danske affalds- og ressourcesektor til at navigere i et dynamisk samfund og i en globaliseret verden. Nye rammebetingelser, øgede krav til ressourceeffektivisering, skærpede lovkrav og et ydre pres om stadige miljøforbedringer skaber behov for videndeling, information, erfaringsudveksling og innovation. DAKOFA opsamler såvel national som international…

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere