29.04.2022  |  Klima, miljø og energi

Næppe sandsynligt, at vi når målet om en halvering af mængden af kommunalt restaffald

Indhold fra partner Hvad er dette?

I EU generer vi 113 millioner ton om året – det skal reduceres til 56 millioner ton for at nå målet.

Mængden af kommunalt restaffald i EU har ligget stille på omkring 113 millioner ton siden 2015, på trods af at genanvendelsen i mellemtiden er steget fra 45 pct. til 48 pct. Det skriver Det Europæiske Miljøagentur i en ny analyse.

Der er to mål for kommunalt affald for 2030:

  1. Mindst 60 pct. af det producerede kommunale affald, bør klargøres til genbrug eller genanvendes (jf. Affaldsrammedirektivet): Det er en bindende forpligtelse, som alle medlemslande skal opfylde.
  2. Restaffald (ikke-genanvendt kommunalt affald) bør reduceres til det halve (jf. Handlingsplan for cirkulær økonomi og Handlingsplan mod nulforurening for vand, luft og jord): Der er et uforpligtende mål, der skal nås på EU-plan.

Selv hvis medlemslandene når målet om 60 pct. genanvendelse, vil der stadig være 80 millioner ton kommunalt restaffald – dvs. at målet om en halvering ikke bliver opfyldt. Hvis produktionen af kommunalt affald fortsætter med at vokse, skal mindst 72 pct. genanvendes for at opfylde målet i 2030. Det er en væsentlig højere genanvendelsesgrad end i dag. Alternativt kan målet nås ved at reducere mængden af affald med omkring en tredjedel eller gennem en kombination heraf. De lavest hængende frugter – de letteste og billigste – er stort set allerede høstet med de nuværende 48 pct. genanvendelse, så en stigning i genanvendelsen vil sandsynligvis kræve betydelige investeringer.

Affaldsforebyggelse, især af ikke-genanvendeligt affald, vil give de største fordele for miljøet. Det vil kræve en meget ambitiøs indsats, der skal implementeres på både EU-niveau og i medlemslandene. Det kan fx være at forlænge forbrugsvarers levetid og sikre støtte til genbrug af produkter, som det er foreslået i EU´s ecodesign forordning.

I Danmark producerede vi 845 kg kommunalt affald per indbygger i 2020, mens gennemsnittet i EU-27 var 505 kg.

Kommunalt affald består af affald fra husholdninger og affald fra andre kilder, der i karakter og sammensætning ligner husholdningsaffald, f.eks. fra mindre erhvervsvirksomheder og offentlige institutioner.

Læs mere

EEA - Europe is not on track to halve non-recycled municipal waste by 2030
EEA - Reaching 2030’s residual municipal waste target — why recycling is not enough
Eurostat - Municipal waste

Mere fra DAKOFA - Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

DAKOFA - Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

https://dakofa.dk/

  • dakofa@dakofa.dk
  • +45 3296 9022
  • Vesterbrogade 149, Bygning 8, 4. Sal. 1620 København

DAKOFAs fornemste opgave er at ruste den danske affalds- og ressourcesektor til at navigere i et dynamisk samfund og i en globaliseret verden. Nye rammebetingelser, øgede krav til ressourceeffektivisering, skærpede lovkrav og et ydre pres om stadige miljøforbedringer skaber behov for videndeling, information, erfaringsudveksling og innovation. DAKOFA opsamler såvel national som international…

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere