19.03.2020  |  Klima, miljø og energi

Ny cirkulær handlingsplan for EU

Indhold fra partner Hvad er dette?

Europa-Kommissionen har præsenteret en ny handlingsplan for CØ, der skal ændre måden vi producerer og forbruger. Planen, der er en af hjørnestenene i den europæiske Green Deal, anses for værende et væsentligt skridt på vejen til klimaneutral vækst i EU.

Halvdelen af de samlede europæiske drivhusgasemissioner stammer fra ressourceudvinding og -behandling. Hvis EU skal nå det fælles mål om klimaneutralitet i 2050 vil en fuld overgang til en cirkulær økonomi være nødvendig. Den nye europæiske handlingsplan for cirkulær økonomi, som følger op på den tidligere cirkulære handlingsplan fra 2015, skal derfor, ved hjælp af en lang række initiativer, som rammer hele produktlivscyklus, sikre at ressourcerne bliver holdt i den europæiske økonomi så længe som muligt.

Målet med planen er at reducere det europæiske miljøaftryk samt at fordoble unionens fælles anvendelsesgrad af materialer inden for de kommende ti år. Ved en fuld implementering af handlingsplanen, som også er en del af den fælleseuropæiske industrielle strategi, forventes EU at kunne forøge sit BNP med 0,5% frem mod 2030 samt at skabe omkring 700.000 nye jobs.

Den nye plan indeholder tiltag der skal fremme design, produktion og forbrug til en cirkulære økonomi. Mere specifikt skal de:

 • Gøre bæredygtige produkter til normen i EU
  Kommissionen vil foreslå en bæredygtig produktpolitik, der skal sikre at produkter, der sælges på det europæiske marked, er designet til at holde længere, er nemmere at genbruge, kan repareres og genanvendes samt indeholde, så mange som mulige, genanvendte materialer. Engangsbrug vil blive begrænset, planlagt forældelse vil blive tacklet og destruktionen af ikke-solgte funktionsdygtige produkter vil blive forbudt.
 • Give magten til forbrugerne
  For bedre at kunne træffe bæredygtige valg skal forbrugeren have adgang til pålidelig information om eksempelvis reparerbarhed og holdbarhed. Forbrugerne vil opnå en egentlig ret til reparation ”Right to Repair”.
 • Fokusere på de sektorer, der anvender flest ressourcer og som har et stort cirkulært potentiale
  Kommissionen vil derfor præsentere konkrete tiltag inden for elektronik, biler, batterier, emballage, plast, tekstiler, fødevarer samt bygge- og anlæg.
 • Sikre mindre affald
  Fokus vil være at forebygge affald samt at omdanne affaldet til sekundære ressourcer af en høj kvalitet, der kan handles på et velfungerende marked. Kommissionen nævner, at de vil se nærmere på muligheden for at introducere en EU-harmoniseret model for separat indsamling af affald og mærkning. Handlingsplanen fremlægger i øvrigt en række tiltag, der skal minimere eksport af affald og tackle illegale transporter.

I forbindelse med lanceringen af den nye handlingsplan udtalte Frans Timmermans, som er ledende næstformand og ansvarlig for den europæiske Green Deal, at: "Det kræver en fuldt ud cirkulær økonomi, hvis vi skal nå målet om klimaneutralitet i 2050, bevare miljøet og styrke vores økonomiske konkurrenceevne. Vores økonomi er stadig overvejende lineær, idet blot 12 % af de sekundære materialer og ressourcer føres tilbage i økonomien igen. Mange produkter går for nemt i stykker, kan ikke genbruges, repareres eller genanvendes eller er kun beregnet til at blive brugt én gang. Der er et enormt potentiale at udforske for både virksomheder og forbrugere. Med handlingsplanen iværksætter vi i dag tiltag, der skal ændre vores måde at producere produkter på og sætte forbrugerne i stand til at træffe bæredygtige valg til gavn for både dem selv og miljøet."

Læs mere
Du kan finde hele pressemeddelelsen her. Nederst på samme side finder du også en række links til bl.a. Q&A, et factsheet, en ny hjemmeside for handlingsplanen, en række videoklip mm.

Selve handlingsplanen kan du finde her. I den kommende tid vil vi, gennem en række nyheder her på DAKOFAs hjemmeside, dykke mere ned i det faglige indhold i handlingsplanen.

Mere fra DAKOFA - Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

DAKOFA - Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

https://dakofa.dk/

 • dakofa@dakofa.dk
 • +45 3296 9022
 • Vesterbrogade 149, Bygning 8, 4. Sal. 1620 København

DAKOFAs fornemste opgave er at ruste den danske affalds- og ressourcesektor til at navigere i et dynamisk samfund og i en globaliseret verden. Nye rammebetingelser, øgede krav til ressourceeffektivisering, skærpede lovkrav og et ydre pres om stadige miljøforbedringer skaber behov for videndeling, information, erfaringsudveksling og innovation. DAKOFA opsamler såvel national som international…

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere