31.05.2017  |  Supply chain

Case: Projekt ”Big Data om materialestrømme” i Randers Kommune nu udgivet som rapport

Indhold fra partner Hvad er dette?

I anledning af projekt ”Big Data om materialestrømme” i Randers Kommune er afsluttet, er der udgivet en rapport som giver indblik i projektets historie, målsætning og gennemførelse.

Formålet med projektet har været at lave grundmodellen til en “materiale databank” (en central online database) med handels- og clearing house funktion, som ville kunne synliggøre væsentlige materialestrømme, der løber gennem en kommune som Randers, med henblik på en øget lokal og regional genanvendelse. Samtidig har projektet også arbejdet på at styrke det lokale og regionale erhvervsliv og på sigt skabe grundlag for lokale, symbiotiske materialekredsløb.

Modellen bygger på inddragelse og anvendelse af eksisterende data, der findes i de forskellige offentlige og private organisationer og led, som de enkelte materialestrømme passerer i deres livscyklus.

Et materiale, eller et produkt, kan have vidt forskellige livscyklusser. Overordnet betragtet vil det ideelt gennemgå følgende stadier:

Råvare > Produktion > Detailled > Anvendelse > Genvinding

Ved udformningen af modellen er der taget udgangspunkt i 4 specifikke materialestrømme og hele deres livscyklus. Det er således sikret, at materialestrømmene løber gennem en produktionsvirksomhed, en offentlig virksomhed, et detailled og affalds-/genanvendelsesleddet.

De enkelte aktørers datastrukturer vedrørende materialestrømmene er blevet kortlagt og det er blevet identificeret hvilke data, der er brugbare som udtræk til materiale databanken. Dette blev gennemført i tæt dialog med de deltagende testorganisationer og -virksomheder.

Det blev fra starten af bestemt, at væsentlige elementer i materialestrømmes datasæt skulle bestå af materialestrømmens fysiske og kemiske egenskaber som f.eks. temperatur og energiindhold, dets kemiske sammensætning, mængde, rådighedstidspunkt og geografi / lokalitet.

En central del af projektet blev at fastlægge en egnet metode til indsamling og synliggørelse og præsentation af data.

Som afslutning af projektet gennemførtes der en pilottest af materiale databanken med en materialestrøm bestående af plast fra husholdningsaffald, som blev præsenteret i show casen “digital plast pantpalle”, hvor principperne omkring digitalisering af materialestrømme fremvises.

I projektet anvendtes Randers Kommune som geografisk systemgrænse, men modellen opbygges generisk således, at den kan overføres til andre kommuner eller geografiske afgrænsninger i Region Midtjylland. På sigt skal den kunne fungere landsdækkende og i princippet globalt.

Projektets mål:

  • Udarbejdelse af en materiale databank til indsamling og synliggørelse af materialestrømme til genanvendelse i Randers Kommune og regionalt.
  • Redskab til opfyldelse af målene i regeringens ressourceplan på op til 70% genanvendelse på plast, pap, papir, metal og glas ved at indbefatte servicesektorens mål.

Projektets delmål:

-    Kortlægning af kategorier af materialestrømme i Randers Kommune

-    Udvælgelse af 3-4 repræsentative materialestrømme

-    Kortlægning af datastrukturer for de repræsentative materialestrømme

-    Fastlæggelse af omfang af deklaration på materialestrømme

-    Koncept for Materiale Data Bank input og output

-    Pilottest af materiale databank

-    Formidling

Projektholder er Randers Kommune med Region Midtjylland som har været initiator og har bidraget med den primære finansiering. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Randers Kommune Erhverv & Udvikling og Affaldskontoret; under faglig ledelse af EPEA Aarhus ApS samt Lifestyle & Design Cluster og IT-Relation A/S.

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere