30.03.2020  |  Kommunikation

CSR-rapport: Sampensions ansvarlige investeringer - klimatiltag og styrket dialogprogram

Indhold fra partner Hvad er dette?

Ansvarlighed i investeringerne er en forudsætning for at kunne skabe et langsigtet højt afkast. ESG-rapport for Sampension Liv, ISP Pension, Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger og Arkitekternes Pensionskasse.

Der er behov for, at investorer gør en større indsats for at støtte op om Paris-aftalen. Global lovgivning, beskatning og andre økonomiske incitamenter er det mest effektive middel til at begrænse udledningen af klimagasser. Men det går ikke hurtigt nok. Som investorer kan vi skubbe på udviklingen ved at gøre vores indflydelse gældende i dialog med de virksomheder, vi investerer i.

Derfor har vi i 2019 haft særligt fokus på at udvikle et fundament for at inddrage klimaforandringer mere aktivt i ansvarligheden og opstille mål for den indsats. Vi ønsker at arbejde med alle vores investeringer under samme målsætning om at påvirke erhvervslivet til at begrænse den negative påvirkning af klima og miljø.

Derfor har vi beregnet det samlede klimaaftryk fra vores aktieinvesteringer to gange – ved udgangen af 2018 og senest ved udgangen af 2019. Og vi har sat mål for udviklingen fremadrettet. Vi har også forstærket vores dialogprogram, herunder skruet op for kravene på klimaområdet, og indført en ny hurtigere vej til at eskalere dialogen og i værste fald ekskludere ved overtrædelse af vores ansvarlige investeringspolitik.

Vi har besluttet en række nye indsatser, som aktivt støtter op om målene i klimaaftalen COP21, og som vil give størst effekt, uden at gå ud over afkastet i væsentlig grad:

• Vi vil reducere klimaaftrykket af vores aktieinvesteringer markant. Det skal falde år for år og ligge lavere, end hvis vi blot havde investeret passivt i verdensaktiemarkedet. Omlægning af investeringerne i december 2019 medførte et fald i aktieporteføljens klimaaftryk på godt 20 pct.

• Virksomheder med mere end 30 % af omsætningen fra udvinding af kul og tjæresand ekskluderes. Derfor blev et større antal selskaber sat på Sampensions eksklusionsliste i starten af 2020.

• Vi gør transition til et særligt tema, når vi vurderer virksomhedernes evne og vilje til at ændre forretningsmodel, så den bliver klimamæssigt mere bæredygtig. Det betyder bl.a., at Sampensions andel af investeringer knyttet til fossil energi forventes at falde i årene fremover.

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere