04.10.2017  |  Klima, miljø og energi

Energi – bæredygtighed er forretning

Indhold fra partner Hvad er dette?

Engang var grøn energi noget for ildsjæle, hippier og gakkede ingeniører. Men ikke mere. Bæredygtige energiløsninger er fremtidens strategi for energisektorer, siger Dansk Energi Management & Esbensens Jørn Lykou, der taler på Responsible Energy 25/10.

På konferencen Responsible Energy d. 25. oktober kommer man tættere på seneste udvikling i ansvarlighed i energi-sektoren, en branche der tidligere for mange var så kedelig grå, som mange af kontakterne i hjemmet – men i senere år er blevet en brølende løve, der kraftigt transformerer sig selv og resten af erhvervslivet med dem. Er de da alle sammen blevet hippier? Nej mener Jørn Lykou, CEO hos Dansk Energi Management & Esbensen, det er teknologiske landvindinger, der gør udviklingen naturlig. Men også det faktum, at der både i civilsamfundet og på politisk niveau er skabt en øget bevidsthed om et stærkt stigende ressourceforbrug. Dette er blandt andet manifesteret ved den globale accept af FNs Udviklingsmål i september 2015, der sætter fokus på optimeret energiudnyttelse og -forbrug.

Se programmet for Responsible Energy her.

”Grundlæggende handler det jo om produktion og forbrug. Hvor meget det koster at producere energi er ganske enkelt afgørende for, hvad man vil sætte i gang – og hvad man kan nøjes med at bruge er afgørende for, hvad man vil bygge. Men teknologi har givet os helt nye spilleregler, hvor især sol og vind pludselig bliver helt nye værktøjer – især i kombination med batteriteknologier,” fortæller Jørn Lykou.

Dansk Energi Management & Esbensen (DEM-ESB) er specialister indenfor energipolitiske projekter, monitorering og evaluering, fysiske projekter om byudviklingsplaner, nybyggeri og energirenovering af eksisterende byggeri.

Bæredygtigt koncept
Bæredygtighed er en del af forretningskonceptet og en del af måden, der arbejdes og tænkes på lige fra byudviklingsplaner til energirenoveringer, energiledelse og design af nye bygninger. For at opnå bedre udnyttelse af jordens knappe ressourcer, arbejder

Dansk Energi Management & Esbensen derfor konstant på at udvikle innovative rådgivningsmetoder og værktøjer til at forbedre bæredygtigheden hos kunderne. Virksomhedens værdier forpligter til at værne om jordens ressourcer og brugen af dem på en bæredygtig måde efter ”cradle to cradle” princippet. ”Det er stof til eftertanke, at mennesket rent faktisk har brug for fire planeter for at kunne blive ved med at bruge af jordens ressourcer i det tempo, som vi gør i dag,” påpeger Jørn Lykou.

Dansk Energi Management & Esbensen arbejder med andre ord med både egne kunder og partnere til at gøre verden mere bæredygtig og miljøvenlig, men ikke for de grønne eller blå øjnes skyld, understreger Jørn Lykou; ”At skabe en profitabel forretningsudvikling med overskud i den private sektor kræver at bæredygtighed indlejres i firmaets strategi. Det er ikke bare politisk korrekthed eller imagepleje, men en forretningsmæssig nødvendighed.”

Hos DEM-ESB er bæredygtighed således også nøglen til en god forretning, idet man på en holistisk måde har integreret målene i forretningskoncept og arbejdsgange. Dette tilfører bl.a. værdi ved eksempelvis at stimulere produkt- og service innovation, identificering og udvikling af nye markedssegmenter, stigende salg, styrkelse af brandet, forbedring af driftseffektiviteten og reducering af personalemæssige omkostninger.
SDG  - en forpligtelse

Verdensmålene handler derfor ikke kun om rapportering på impact, branding eller compliance. Det er ligeså meget og vigtigere et strategisk valg – at virksomhederne ser på sin kerneforretning og revurderer værdikæder, disses potentialer og risici (risk management) ud fra netop SDG’erne og forudser, hvor markederne og købekraften bevæger sig hen.

Verdensmål - en ny standard?
Med den solide opbakning alle lande har til til SDG’erne og med nationale handleplaner, samt multi- og bilaterale organisationer, der på sigt må formodes at indarbejde SDG i tenders (på line med QA or ISO standarder blev det i sin tid) eller når kapital- og pensionsfonde vil stille tilsvarende krav til bæredygtighed – ja så vil markederne ændre sig, og de virksomheder der hurtigt er omstillingsparate vil være morgendagens vindere.

Selv bidrager DEM-ESB’s arbejde til FN udviklingsmål: nr. 7 – Sikre adgang til bæredygtige og pålidelige energikilder som alle har råd til; nr. 11 – Bygge inkluderende, robuste og bæredygtige byer og bosættelser; Nr. 13 – Skride til umiddelbar handling for at bekæmpe klimaændringer og konsekvenserne af disse; Nr. 17 – Styrke globalt samarbejde for bæredygtig udvikling og mulighederne for implementering af dette. På basis af FN’s rapporteringsguider har firmaet opstillet 31 specifikke indikatorer, som alle projekter måles op imod.

”Dybt forankret i passionen for energieffektive løsninger stræber DEM-ESB efter at bidrage til en fremtid hvor energi og bæredygtighed er integreret på en omkostningseffektiv måde,” siger Jørn Lykou og tilføjer, ”det er vores ansvar - ja, næsten pligt - at bidrage til FNs bæredygtige udviklingsmål er dybt forankret i virksomhedens arbejde og opgaver både nationalt og internationalt, i udviklede lande såvel som i udviklingslande.”

På Responsible Energy 25. oktober kan man derfor også høre DONG Energy, WWF Verdensnaturfonden, Nykredit, Energinet Danmark, CO2-focus og Siemens fortælle mere om både Verdensmål og energiudvikling – og om hvordan de to hænger sammen som ærtehalm flere steder i verden. Se indholdet her.
 

Mere om DEM-ESB
Dansk Energi Management & Esbensen tilbyder blandt andet rådgivningsydelser indenfor bæredygtigt energidesign, bæredygtighedsledelse,

  • Implementering af projekter indenfor vedvarende energi, energieffektivitet og Demand Side Management (DSM) i Danmark, Sydøst Asien, Afrika og Europa og USA.
  • Bæredygtigt energidesign af nye bygninger (Integreret energidesign)
  • Bæredygtighedsledelse og -måling
  • Projektering, projekt identificering, design og vurdering af energiprojekter
  • Overordnet Energiplanlægning og Energiøkonomi
  • HR udviklingsprogrammer og kapacitetsopbygning indenfor energi
  • Energipolitik og Energiregulering
  • Økonomisk og finansiel evaluering og analyse af energi-infrastruktur systemer og energiprojekter, indeholdende forudgående undersøgelser, implementeringsmetoder; og
  • Monitorering og evaluering af projekter og programmer, som er i overensstemmelse med OECD-DAC kriterierne.

Læs mere om deres projekter her.

Tags: CSR LINK

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere