12.01.2012  |  Klima, miljø og energi

Københavns taxier: Grøn taxikørsel eller grønvask?

Der er kommet mere fokus på miljø og CO2 hos de københavnske taxiselskaber, men trods store ord om grøn taxikørsel, er det småt med resultater. Kun et enkelt selskab har et CO2-koncept for deres nuværende vognpark, nemlig det mest udskældte.

De københavnske taxiselskaber har ikke udarbejdet brændstofregnsskaber for deres vognpark. Dermed ved de reelt ikke, hvor meget CO2, der ledes ud fra bilerne. Vognmændene køber selv diesel til deres biler og derfor er der ingen kontrol med, hvilken brændstof der fyldes på bilerne. “Vi har ikke bemyndigelse til at kontrollere vognmændene,” siger direktør John Lindbom fra DanTaxi, der også står i spidsen for taxiselskabernes brancheforening, Dansk Taxiråd. Det bekræfter direktør Carsten Aastrup fra TaxiNord: “Jeg kan i princippet ikke være sikker på, hvad vognmændene fylder på deres biler. Men jeg kender alle deres biler, så jeg ved præcis, hvilke biler de kører i, hvilken energiklasse de tilhører, og hvor langt de kører per år. På den baggrund kan jeg udregne, hvor meget CO2 de udleder per kilometer.”

Han erkender dog, at det er en svaghed, at taxibranchen er provisionslønnet, kombineret med at det er et lavtlønsjob, for det kan give nogle uhensigtsmæssigheder i forhold til brændstofforbrug.
“Jeg vil gerne i fremtiden køre med et lønsystem, hvor det regnes ind, hvor miljø- og CO2-rigtigt man kører - eller alternativt indføre en form for bonusordning, der belønner dem, der kører energirigtigt. Men det er endnu for tidligt,” siger Carsten Aastrup. TaxiNord har længe haft en miljøstrategi, der blandt andet siger, at der skal CO2-deklaration på kundernes taxiregning, så de kan se, hvor meget CO2 deres køretur har udledt. Men det er foreløbig ikke sket.

Grøn taxikørsel?
TaxiNord reklamerer med grøn taxikørsel på sin hjemmeside og har øverst et logo med en taxi, der udleder blomster fra udstødningsrøret.
“Det skal signalere, at vi tilbyder grøn taxikørsel, og at vi i det hele taget gør noget aktivt for miljø og klima og ikke bare venter på, at den politiske og teknologiske udvikling klarer tingene for os”, siger Carsten Aastrup.

Virkeligheden er dog, at bilerne i TaxiNords vognpark blot er indregistreret i henhold til lovgivningen, der i 2011 kræver, at alle nye biler til indregistrering er minimum energiklasse C. TaxiNord stiller altså ikke skærpede CO2- eller miljøkrav udover, hvad loven foreskriver, og dermed er det svært at se, hvordan TaxiNord kan tilbyde grøn taxikørsel, og at selskabet skulle være et grønnere taxiselskab end konkurrenterne.

Claus Jørgensen, der er miljø- og trafikpolitisk medarbejder i Forbrugerrådet har kigget på logoet på TaxiNords hjemmeside og siger: “Logoet er på kant med retningslinjer for grøn markedsføring, som Forbrugerombudsmanden har udsendt, da taxiselskabet jo ikke CO2-reducerer med 100 procent, men med 20 procent over fire år. Det er i og for sig fint, men biler (Mercedes i dette tilfælde) udleder forurenende partikler og CO2, så derfor kan logoet vildlede, da brugerne får det indtryk, at her er noget miljøvenligt, der kun udleder gode ting. Reducerer selskabet større mængder CO2 end konkurrenterne? Det skal de gøre, hvis de vil fremhæve deres egenskaber - og hvis man valgte nogle andre biler end Mercedes, så kunne man måske spare mere end 20 procent CO2. Måske kører konkurrenterne rundt i mere klimavenlige biler?”

Strammere lovkrav

TaxiNord vil reducere CO2-udledningerne med 20 procent frem mod 2014. Da taxier i gennemsnit udskiftes efter to til to et halvt år, energioptimeres vognparken hurtigt helt af sig selv. Derfor vil de 20 procent i praksis blive nået i 2014 alene ved den normale udskiftning af vognparken og TaxiNord har ikke et mere ambitiøst mål end de øvrige taxiselskaber, der ikke har meldt et specifikt CO2-mål ud. Da energiklasse B er lovkrav allerede fra 2012 er det muligt, at TaxiNord endda vil skabe større reduktion end de lovede 20 procent i 2014 i forhold til udgangspunktet i 2010, men det skyldes alene strammere lovkrav og ikke, at TaxiNord gør en ekstra indsats for at mindske CO2-udledningerne.

Til gengæld deltager TaxiNord i projektet Grøn Taxi sammen med Roskilde Universitet, systemleverandøren Frogne og kursusarrangøren TUC, der bl.a. fokuserer på at få taxichaufførerne til at køre bilerne så miljøvenligt og CO2-rigtigt som muligt.

“Projektet kører de næste to år og vi har en målsætning om at nedbringe CO2-udledningen med 19 procent oveni den CO2-reduktion, der automatisk kommer via skrappere lovgivning”, siger Carsten Aastrup.

Elbiler på vej, men hvad med resten

Danmarks største taxiselskab Taxa 4x35 har annonceret at ville købe 30 elbiler, som skal rulle ud på gaderne i København allerede i 2012. Det skabte opmærksomhed langt ind på Københavns Rådhus, hvor man har lagt en ambitiøs klimaplan. Det lovende tiltag mangler dog fortsat finansiering, modsat hvad man kunne læse i medierne, og derfor ved ingen foreløbig, hvornår elbilerne kommer.

Ifølge Kristian Rohman, der er projektleder for elbilsprojektet hos Taxa 4x35, har selskabet søgt Center for Grøn Transport om medfinansiering af de 30 elbiler og afventer svar. Selskabet har fået tilsagn fra flere end de nødvendige 30 vognmænd om, at de gerne vil deltage, men vognmændene skal selv indkøbe elbilerne.

“Vi har søgt om medfinansiering, fordi lovgivningen er skruet sådan sammen, at vogmændene ikke kan forvente at sælge elbilerne efter to år med et tab på bare 50.000 kr. i gennemsnit, som de kan i dag med dieselbiler,” siger Kristian Rohman. Det skyldes, at dieselbiler er afgiftsfrie for taxibranchen, og derfor kan vognmændene sælge dem til en god pris på bilmarkedet efter to år. Elbiler er afgiftsfrie for alle, og derfor mister vognmændene denne fordel ved salg. “På grund af manglende erfaringer, ved ingen, hvad man kan sælge en elbil for efter to år, når den måske har kørt 250.000 kilometer, og derfor er der usikkerhed forbundet med elbiler til taxikørsel,” siger Kristian Rohman.

Taxa 4x35 har foreløbig modtaget 600.000 kr. i tilskud fra Energistyrelsen til at undersøge mulighederne for at drive taxiforretning med elbiler, men ikke til dækning af risiko i forbindelse med indkøb af elbiler. ”Vi ser projektet som et varigt platformsskifte, hvor vi udelukkende vil køre på el og brint i 2020. Men lige nu kan vi ikke sige, hvornår de første elbiler kommer på gaden. De kommer først, når vi har fundet medfinansiering,” siger Kristian Rohman.

Kunder efterspørger el-taxier

Direktør Niels Kaae ser taxibranchen i samme kategori som den offentlige transport.
”Vi binder systemet sammen, og derfor har vi samme filosofi som offentlig transport: Det skal være nemt, bekvemt og CO2-eutralt at køre med os. Men branchen er ikke CO2-neutral endnu på grund af den teknologiske udvikling, og fordi afgiftsmarkedet er, som det er. Hvorfor er der stadig ikke ladestandere til elbiler, og hvorfor skal vi medfinansiere infrastrukturen? Det er grunden til, at vi søger om delfinansiering på elbilerne. Det er dyrt og forbundet med risiko at starte sådan en proces op. Jeg mener også, at vi gør samfundet en tjeneste, for vi tester jo elbilstaxier på vegne af hele branchen og mange kunder viser interesse for at kunne køre taxi i elbil, så efterspørgslen er der. Vi skal bare have lidt hjælp til at komme i gang,” siger Niels Kaae.

Taxa 4x35 har 760 biler i sin vognpark, og trækker man de 30 elbiler fra, som måske kommer på gaden i 2012, er der 730 biler tilbage, der som minimum blot skal være energiklasse C, når de indregistreres. En del af dem er fortsat i en højere energiklasse (D eller endnu højere) og fuldt lovlige, da de er indregistreret før kravet om energiklasse C trådte i kraft. Derfor kan Taxa 4x35 ikke kaldes specielt grøn eller CO2-venlig, da vognparken alene lever op til lovens krav.

Ministerier vil have grøn kørsel

Ikke desto mindre vandt selskabet for nylig (15. marts 2011, red.) et attraktivt udbud om grøn taxikørsel for Miljøministeriet, Statsministeriet, Klima- og Energiministeriet, Justitsministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet. I udbuddet lå der ifølge Niels Kaae krav om partikelfilter, energiklasse C og energirigtig kørsel.

“Ministerier og styrelser kan dermed være sikre på, at vi ikke vil sende taxier, der er ringere end klasse C, ud til dem. kunden modtager et kørselsregnskab, hvor det fremgår, hvilke biler de har kørt med. Vi har mærket alle biler efter miljøvenlighed og CO2-udledning, så vi ved præcist, hvilke vi kan sende til kunder, der ønsker miljøvenlige taxier,” siger Niels Kaae. Men han erkender, at CO2-udledningstallene kommer fra typegodkendelsen, da man ikke måler på den enkelte vogn.

Miljøministeriet har i valget af taxiselskab ikke vægtet, at vinderen - Taxa 4x35 - alene neutraliserer den CO2, som udledes i forbindelse med taxikørselen for ministerierne. Taxa 4x35 CO2-neutraliserer ikke sin kørsel for andre kunder og for tomgangskørsel, men det vælger Miljøministeriet at se bort fra. CO2-neutralisering for den enkelte kunde er en praksis, der kan pege i retning af aflad - det gælder både for Taxa 4x35 og for Miljøministeriet, da begge har indgået aftalen, for dermed CO2-neutraliserer taxiselskabet kun dele af sin taxikørsel, og der er ingen kontrol med, om de gør tingene rigtigt. Ministerierne har ingen garanti for CO2-venlig taxikørsel, og dermed giver det ringe mening at kalde det en grøn aftale.

Dantaxi kan kun opfordre

Heller ikke Dantaxi, der har cirka 500 taxier i Københavns området, stiller skrappere krav til sin vognpark end den energiklasse C, som loven kræver. Direktør John Lindbom vurderer, at 275-300 Dantaxier i København er energiklasse C eller bedre. Resten kører stadig rundt i energiklasse D eller endnu ringere - set med energibriller.
“Vognmændene køber selv bilerne, så vi kan kun opfordre, men ikke tvinge dem til at købe mere miljø- og klimavenlige biler”, siger John Lindbom. Til gengæld ser han frem til at sende alle chauffører på det såkaldte Ecodrive kursus i 2012, der skal lære chauffører at køre mere energirigtigt. Dantaxi har ikke sat sig et mål om et nå et bestemt CO2-reduktionsmål for sine biler.

En række Dantaxier har påklæbet et mærke, der ligner svanemærket men uden at være det, og uden at det er anerkendt nogen steder.
“Det skal vise at bilerne overholder loven om energiklasse C, og at chaufføren kører klimavenlig kørsel. Vores undersøgelser viser, at vi for eksempel ikke har nær så mange overskridelser af hastighedsbegrænsninger som tidligere, og heller ikke så mange uheld, og det fortæller mig, at chaufførerne kører mere ansvarligt og energirigtigt”, siger John Lindbom. Foreløbig har DanTaxi dog ikke haft chauffører på kursus i energirigtig kørsel.

Han vurderer, at taxierne generelt vil være energiklasse A om fem år. Men det tager tid at nå dertil, fordi bilerne også skal være store nok til at være nemme og behagelige at stige ind i og blive transporteret rundt i. Derfor kan man ikke uden videre erstatte de mange Mercedes, som de fleste vognmænd fortsat foretrækker, med små energiklasse A biler. “Jeg mener, vi har et ansvar, og vi arbejder på højtryk for at få flere miljøvenlige biler på gaden, men jeg tror ikke på elbilerne foreløbig. Det er dog fint, at Taxa 4x35 vil teste dem, selv om det er nemt nok, når man får store tilskud til det. Selv hælder jeg mere til brintbiler i fremtiden men er alligevel i dialog med ChooseEV om et muligt elbilsforsøg sammen med dem,” siger John Lindbom.

Dokumenteret CO2-neutraliseret kørsel
AmagerØbro Taxi gør tingene anderledes. Det er det eneste af de fire store taxiselskaber i København, der har udviklet et reelt koncept for, hvordan de nu og her skaber konkrete klimavenlige resultater. Det er det første taxiselskab i Danmark, der har slået sig op på at CO2-neutralisere hele sin transport. Konceptet er udviklet i samarbejde med ingenco2.dk, der også ejer logoet, der køres under.

Det betyder konkret, at Amager-Øbro Taxi CO2-neutraliserer hele den klimabelastning, som selskabets taxier forårsager. Ifølge direktør Thomas RB Petersen sker det ved at opkøbe og annullere CO2-kvoter, der svarer til den klimabelastning der kommer fra vognene. Selskabet neutraliserer både kørslen fra den enkelte tur med kunder i vognen, men også kørslen, når taxien kører uden kunder. ”Alt andet ser jeg som decideret aflad,” siger Thomas RB Petersen.

Amager-Øbros kontokunder får hver måned en opgørelse af, hvor stor CO2-udledning selskabets kørsel har medført, så firmaet kan bruge det i sit klimaregnskab eller ved udarbejdelse af CO2-fodaftryk for deres virksomhed. Uden en sådan opgørelse har danske virksomheder ikke mulighed for at indregne CO2-udledningen fra taxikørsel i deres CSR- eller klimaregnskab. For andre kunder fremgår CO2-aftrykket af kørselskvitteringen, som udleveres til kunden. Amager-Øbro Taxi lader sit klimakoncept kontrollere af et revisionsselskab.

Dokumentation er et krav

”Markedsføringsloven stiller krav om, at man skal dokumentere sin klima- og miljøindsats. ingenCO2.dk, der ejer konceptet om CO2-neutraliseret transport, benytter revisionsfirmaet Deloitte til at kigge os over skuldrene og kontrollerer, at vi opgiver for eksempel energiklasser korrekt, og at vi rent faktisk køber de kvoter, vi skal i henhold til vores beregninger", siger direktør Thomas RB Petersen, og fortsætter:

"Deloitte tager stikprøver i vores systemer og tjekker vognene på gaden. De kommer også til at gennemgå kursusbeviser for energirigtig kørsel, så det er ikke noget, vi bare siger vi gør. Det giver os en ekstra udgift, men det er den bedste måde at garantere kunden på."

Amager-Øbros biler kører i gennemsnit 100.000 kilometer om året. Tallet hentes fra Taxinævnet i Hovedstaden, der fører statistik over taxiernes indtjening, kilometre med mere. Alle vogne er klassificeret efter energiklasse, og dermed kendes antallet af liter brændstof per kilometer. Det giver en samlet CO2-udledning per bil på cirka 5-6.000 ton om året.
„Vi indsender oplysninger om antallet af biler i de enkelte energiklasser til Deloitte og til ordningen CO2neutraltransport.dk, og dermed kan det let beregnes, hvor mange ton CO2, der konkret skal neutraliseres,“ forklarer Thomas RB Petersen.

Endnu intet alternativ
Lige som andre selskaber har Amager-Øbrø Taxi allerede reduceret CO2-aftrykket med over 20 procent siden 2009, fordi selskabet har udskiftet en stor del af flåden til mere energirigtige biltyper. Modsat andre selskaber, kan AmagerØbro dokumentere det. Thomas RB Petersen beklager, at der endnu ikke findes reelle alternativer til de nuværende taxier. Elbiler kører ikke langt nok mellem hver opladning, og de er for små til mange kunders behov. Infrastrukturen er ikke på plads, hvilket også gælder for gas og brint. Selskabet har for tiden to vognmænd, der tester hybrid-bilen Toyota Prius, og man har indgået en aftale med Toyota om salg af den brugte bil med garanti og serviceaftale. Når der er et alternativ, der opfylder kundernes behov og passer til selskabet, vil Amager Øbro Taxi kunne udskifte sin flåde på to til tre år.

”Det var erkendelsen af, at alternativet mangler, der fik os til at lede efter en måde, som vi umiddelbart kunne blive klimavenlige på. Vi er simpelthen ikke tilfredse med bare at snakke om, hvad vi vil gøre engang i fremtiden. Vi vil handle nu og her på de biler, der faktisk kører rundt i gaderne. Kundeinteressen er størst hos virksomheder, der går efter en klar klimaprofil, og som mener det alvorligt. Det er kunder der stiller krav til alle deres leverandører om miljø og klima,” siger Thomas RB Petersen. For eksempel har hotelkæden Brøchner Gruppen med fire hoteller i København lagt ture med en strækning på cirka 20.000 kilometer om året hos taxiselskabet. Også virksomheder som Codan Forsikring, PFA Pension og Deloitte lægger mange ture, der CO2-neutraliseres.

Det bedste vi kan gøre lige nu
Thomas RB Petersen er bekendt med kritik fra medier og fra flere konkurrenter om, at han køber aflad:
„Det er farligt at ”brande” sig grønt og forbrugerombudsmandens regler er jo rimeligt klare. Vi var i DR programmet Kontant, lige efter at vi kom ud med vores koncept. Journalisten begyndte at angribe mig for EU’s kvotesystem, for markedet fungerer jo ikke særlig godt, men jeg mener, vi har en pligt til at hjælpe folk, der vil bringe CO2-udledningerne ned. Efter aftale med ingenco2.dk skiftede vi over til Gold Standard Kvoter, der er anbefalet af for eksempel Det Økologiske Råd. Så efter min bedste overbevisning køber vi ikke aflad, for vi fortsætter jo også med det grønne spor, når alle biler gradvis er udskiftet til mere miljø- og klimavenlige biler. I vores koncept er der indbygget et incitament til at skifte til bedre biler og til at nedbringe udslippene via energirigtig kørsel. Jeg pålægger mine vognmænd en ekstraomkostning til indkøb af kvoter, der (siden 1. januar 2011, red.) bliver brugt til at finansiere CO2-forbedrende projekter i den tredje verden og tvinger dem og deres chauffører på kurser i energirigtig kørsel,” siger Thomas RB Petersen.
”Vi udvikler og tilpasser hele tiden konceptet og har i samarbejde med TUC udviklet et kursus i energirigtigkørsel. Vi er begyndt at uddanne vores chauffører – vi snakker ikke kun om det,” siger han med slet skjult henvisning til flere konkurrenter.

Thomas RB Petersen kalder bevidst ikke projektet for grønt, da han er klar over, at en taxi fra Amager-Øbro forurener ligesom alle andre biler, men selve kørslen neutraliseres via de projekter, man støtter. Selskabet har lige sendt næsten 400.000 kroner til opkøb af de internationalt anerkendte Gold Standard kvoter, som blandt andet Verdensnaturfonden har været med til at udvikle.
”De er i hvert fald mere sexede end EU's kvoter, men jeg har ikke kompetence til at vurdere Gold Standard eller andre projekter og har derfor spurgt i Økologisk Råd og Danmarks Naturfredningsforening - ud fra et ønske om at gøre noget og at markedsføre mig med det, så vi styrker vores taxiselskab.

Det er godt nu og her
Sekretariatsleder Kristian Ege i det Økologiske Råd synes godt om Amager-Øbros koncept: ”Konceptet holder vand, da de dokumenterer deres påstande, bliver kontrolleret af uvildig instans og støtter de allerbedste og mest kontrollerede projekter, der findes inden for kvotekøb. Jeg ser dog allerhelst, at alle taxiselskaber får udskiftet bilparken, så bilerne udleder langt mindre CO2, men konceptet i sig selv er godt nu og her.”

www.csr.dk/klima

Mere fra Kristina

Kristina Øby Pedersen

  • CSR.dk - Forum for bæredygtig forretning
Se profil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere