09.07.2019  |  Klima, miljø og energi

Udvinding af sand og grus en af de største bæredygtighedsudfordringer i det 21. århundrede

Indhold fra partner Hvad er dette?

I løbet af de sidste to årtier er efterspørgslen på sand og grus tredoblet og intet tyder på at denne udvikling stopper. De globale råstoffer er under pres.

Hvert år bruges ca. 50 milliarder tons sand svarende til 18 kg pr. verdensborger pr. dag. Stigningen er sket som følge af skiftende forbrugsmønstre, stigende befolkningstilvækst, stigende urbanisering samt infrastrukturudvikling.

I en ny rapport fra United Nations Environmental Programme (UNEP) sættes der fokus på denne problemstilling og nødvendigheden af at udfordre paradigmet om uendelige råstofressourcer, som det nuværende globale forbrug bygger på. Hensigten med rapport er at give et udgangspunkt for en konstruktiv dialog om behovet for effektiv politik, planlægning, regulering og styring af de globale råstofressourcer. Den 11. oktober 2018 blev der i Genève i Schweiz afholdt et ekspertmøde, hvor udfordringer samt muligheder for tiltag blev drøftet af eksperter. Som opfølgning på mødets drøftelser blev vurderingerne samlet i en rapport og suppleret med yderligere forskning og konsultation med henblik på at destillere tydelige budskaber, som skal være et udgangspunkt for en global indsats med henblik på at opnå bæredygtig forvaltning af disse råstoffer. 

Behov for forbedret styring af globale sand- og grusressourcer

Omfanget af udfordringerne i forbindelse med udvinding af sand- og grus gør det til en af de største bæredygtighedsudfordringer i det 21. århundrede. Disse materialer er en af de største ressourcer, der udvindes og handles i volumen, men det er en af de mindst regulerede aktiviteter i mange regioner. For en af de mest handlede varer på planeten er der meget lav generel bevidsthed om de udbredte påvirkninger, som udvindingen giver anledning til. Videnskaben og de politiske styringsredskaber, der skal sikre ansvarligt forbrug og udvinding, halter bagud. I mellemtiden er floder, floddeltaer og kystlinjer eroderende, "sandmafier" blomstrer og efterspørgslen fortsætter med at vokse.

Udvinding og forbruget skal reduceres til ansvarlige niveauer

En af de væsentligste budskaber fra rapporten er, at det er nødvendigt at se på tiltag, som kan reducere udvindingen af sand og grus. Det omfatter blandt andet, at undgå overproduktion (dvs. reduktion af spildmaterialer og at byggeriet udnyttes optimalt) og overdesign (hvilket betyder, at de rette kvaliteter anvendes til formålet). Genbrug, genanvendelse af råstoffer samt substitution af sand og grus med alternative materialer skal yde et bidrag til at reducere udvindingsbehovet. 

Tilpasning og udvidelse af lovgivning og regulering nødvendig 

Det anbefales, at der kommer fokus på at skabe de rette lovgivningsmæssige rammer, som skal sikre råstofproduktion og efterspørgsel på globalt plan. Det er eksperternes opfattelse, at de lovgivningsmæssige rammer er utilstrækkelige og mange steder fraværende. Ofte lander udvindingen af sand og grus i et krydsfelt mellem en række lovgivninger. Uden en integreret holdning til styring, planlægning og forvaltning af disse råstoffer, risikerer de relaterede miljømæssige risici at falde mellem de forskellige lovgivninger og i værste fald ikke at blive adresseret. Retningslinjer for styring, planlægning og håndtering af udvinding af sand og grus på det regionale og internationale niveau er nødvendige. Og der skal ydes støtte til lande, som i øjeblikket ikke har politik og retningslinjer på området.  

Udviklingen skal bygge på dialog og gennemsigtighed

Det fremadrettede arbejde med at sikre bæredygtige rammer for udvinding af sand og grus skal etableres på dialog mellem nøgleaktører og interessenter i værdikæden. Dialogen skal baseres på gennemsigtighed og ansvarlighed. Værdikæderne er mange steder komplekse og uigennemsigtige, men hvis forandringen for alvor skal forankres, er det nødvendigt at få alle aktører inddraget i løsningerne. På den lange bane er det ikke de tekniske udfordringer, der bliver vigtige at adressere, men derimod kampen mod uvidenhed og dårlig styring. Opbygning af øget bevidsthed og forbedret koordinering på globalt, regionalt og nationalt plan vil være er et udgangspunkt for at imødekomme denne kritiske bæredygtighedsudfordring. 

Hent rapporten “Sand and sustainability: Finding new solutions for environmental governance of global sand ressources” UN Environment 2019 her.

Mere fra DAKOFA - Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

DAKOFA - Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

https://dakofa.dk/

  • dakofa@dakofa.dk
  • +45 3296 9022
  • Vesterbrogade 149, Bygning 8, 4. Sal. 1620 København

DAKOFAs fornemste opgave er at ruste den danske affalds- og ressourcesektor til at navigere i et dynamisk samfund og i en globaliseret verden. Nye rammebetingelser, øgede krav til ressourceeffektivisering, skærpede lovkrav og et ydre pres om stadige miljøforbedringer skaber behov for videndeling, information, erfaringsudveksling og innovation. DAKOFA opsamler såvel national som international…

Se virksomhedsprofil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere