07.06.2017  |  Klima, miljø og energi

Dansk erhvervsliv har i 2030 en global førerposition inden for cirkulær økonomi

Indhold fra partner Hvad er dette?

- Dette er en del af visionen, der i dag blev lanceret af regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi bestående af 12 erhvervsledere med Flemming Besenbacher fra Carlsberg i spidsen.

For at fremme dansk erhvervslivs omstilling til en mere cirkulær økonomi nedsatte Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og daværende erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen i oktober 2016 et Advisory Board. Kommissoriet var at udarbejde en vision og en række målsætninger for hvordan dansk erhvervsliv kan omstille sig til en mere cirkulær økonomi samt give anbefalinger til konkrete indsatser, som kan styrke omstillingen, herunder også indsatser som erhvervslivet selv kan iværksætte.

Anbefalingerne ”Reduce, Reuse, Recycle og Rethink” blev i dag, på Carlsbergs Museum, overrakt til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og erhvervs- og vækstminister Brian Mikkelsen.

Formand for Advisory Boardet Flemming Besenbacher præsenterede Advisory Boardets vision, målsætninger og anbefalinger.Visionen for Advisory Board er, at dansk erhvervsliv i 2030 har en global førerposition inden for udvikling, implementering og eksport af cirkulære løsninger, og at at Danmark er verdenskendt som en hub for cirkulær økonomi.

Advisory Board anbefaler herunder følgende konkrete målsætninger for 2030: 

 • Danmark får mere økonomisk værdi ud af materialerne ved at øge ressourceproduktiviteten med 40 pct. ud fra mængden af materialer og 15 pct. ud fra værdien af materialer.
 • Danmark øger cirkulariteten ved at øge den samlede genanvendelse til 80 pct. og reducere affaldsmængden med 15 pct.
 • Danmark forbliver førende i Europa til at udvikle cirkulære teknologier og løsninger, og at eksporten af disse er steget.
 • Danmark udnytter overskydende kapacitet bedre, ved at 50 pct. af befolkningen er aktive i deleøkonomien.
 • Danmark øger det cirkulære forbrug ved at re­ doble den samlede omsætning af miljømærkede produkter og services.

 For at nå i mål med de 4 målsætninger foreslår Advisory Board 27 anbefalinger,  opdelt under 4 områder:

 • Den cirkulære værdikæde
 • Design og produktion
 • Forbrug
 • Genanvendelse

Under området genanvendelse giver Advisory Board følgende anbefaler til regeringen:

 • Ensrette den kommunale indsamling af husholdningsaffald for at fremme genanvendelse
 • Skabe klarhed om affaldssektorens rammevilkår og et bedre udbud af geanvendte råvarer
 • Forbedre konkurrencevilkårene på markedet for affald og genanvendte råvarer gennem en ensartet klassificering og et styrket risikobaseret affaldstilsyn
 • Udbrede selektiv nedrivning af byggeri
 • Indføre et mere cirkulært producentansvar for elektronikaffald    

Endelig udpeger Advisory Board fødevaresektoren, bygge-og anlægssektoren og industrisektoren som de sektorer, hvor der ligger store potentialer for omstillingen og en række af anbefalinger rettet sig derfor direkte til disse sektorer.

Efter præsentationen kvitterede både miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og erhvervs- og vækstminister Brian Mikkelsen med følgende bemærkninger:

Esben Lunde Larsen udtrykte det således. ” jeg er kiste glade for anbefalingerne” og takkede både formanden og de 12 erhvervsledere. Endvidere sagde han, det er ikke kun good sense, det er også en moralsk forpligtelse vi har. Endvidere påpegede han, at regeringen tager denne dagsorden alvorligt og at de allerede den 21. juni vil samle en række stakeholders i dansk erhvervsliv, hvor de vil drøfte hvordan regeringen vil kommer videre.

Brian Mikkelsen, takkede ligeledes Flemming Besenbacher og hele Advisory Board og sagde: ”det er et fremragende arbejde og det glæder mig, for her har vi et dobbelt win”. Udover at Danmark har en forpligtelse over for både miljø og klima, så er jeg som erhvervsminister optaget af alle de nye fordele vi kan få ud af dette, sagde Brian Mikkelsen. Endelig påpegede Brian Mikkelsen, at regeringen allerede efter sommerferien vil lancere sine ideer på dette område og påpegede ligeledes at regeringen også barsler med en ny digital vækst strategi, der også vil indeholde de cirkulære digitale løsninger.

Her ses alle anbefalingerne på Miljø-og fødevareministeriets hjemmeside

Se her nyheden fra 28. oktober 2016 om nedsættelsen af Advisory Board

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere