04.09.2018  |  Klima, miljø og energi

Husholdninger og servicesektoren genanvender mere

Indhold fra partner Hvad er dette?

Selvom den nyligt udgivne Affaldsstatistik for 2016 viser, at den samlede danske genanvendelse er uændret, er der dog også lyspunkter i tallene. Husholdningerne og Servicesektoren viser nemlig fremgang på genanvendelsen.

Miljøstyrelsen har netop udgivet affaldsstatistikken for 2016. Den viser at den samlede danske genanvendelse er uændret på 69 % fra 2015 til 2016. Nærlæses rapporten er der dog fremgang flere steder. 

Øget sortering hos husholdningerne 
Affaldsstatistikken viser, at kommunernes øgede indsat på husholdningsaffaldsområdet bærer frugt. Genanvendelse fra husholdninger er fra 2015 til 2016 steget fra 45 % til 48 %. Samtidig er genanvendelsen af ”de syv” steget fra 33 % til 36 %. Midtjyderne er i front med 40 % og nordjyderne i bunden med 28 %. Også i Nordjylland er der dog nye initiativer på vej. 

Gode afsætningspriser og øget fokus på madspild giver fremgang i servicesektorens genanvendelse
Servicesektorens affaldshåndtering er også i forandring. Således er genanvendelsen her steget fra 55 % i 2015 til 59 % i 2016, svarende til 78.000 ton mere til genanvendelse. Det er især detailhandlen (+7 %) og jernhandel (+12 %) der rykker. Begge steder er der de seneste år arbejdet hårdt for at formindske spildet og øge genanvendelsen. Det er især på fraktionerne "Emballagepap og andet pap" (+50.000 ton), "Jern og metal" (+35.000 ton) og "Organisk affald" (+11.000 ton), at affaldsmængderne, og dermed genanvendelsen er steget. Papfraktionen har store mængder i detailhandlen og relativt høje afsætningspriser. Stigningerne i både pap og organisk affald er sandsynligvis stærkt påvirkede af den store nationale fokus på emballager og madspild, læs for eksempel denne nyhed fra DAKOFA om netop øget fokus på madspild. Den øgede genanvendelse af jern og metal kan, ifølge Miljøstyrelsen, formentlig skyldes gunstige afsætningspriser i 2016. 

Den største kilde falder i genanvendelse
Hos den helt store kilde Bygge og anlæg er genanvendelsen faldet med 1 % fra 2015 til 2016. Da byggesektoren samtidig tegner sig for mere end 37 % af den samlede danske affaldsproduktion, betyder dette fald noget for den samlede genanvendelsesprocent. Faldet kan, ifølge Affaldsstatistikken, skyldes øget fokus på udsortering af miljøfremmede stoffer. 

Mængderne er stigende
Den samlede danske affaldsmængde er fra 2015 til 2016 steget ca 470.000 ton, svarende til ca 4 %. Bygge- og anlægssektoren tegner sig for en stigning på 161.000 ton (ca 4 %), mens ”Landbrug, jagt og skovbrug” stiger 81.000 tons svarende til ca 68 %. Hvor affaldsmængderne i byggesektoren i stor udstrækning følger de økonomiske konjunkturer, skyldes stigningen i ”Landbrug, jagt og skovbrug”, ifølge Miljøstyrelsen, primært øget produktion af biomasse samt bedre indberetning i Affaldsdatasystemet. Den øgede produktion af biomasse ses også i den stigende andel af sektorens affald der går til forbrænding, som i 2016 var på 49 %. 

Husholdningernes affaldsmængder ligger konstant på ca 3,4 mio ton, men som sagt med stigende genanvendelse. 

Læs Miljøstyrelsens pressemeddelelse og den samlede Affaldsstatistik for 2016 her

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere