06.03.2015  |  Klima, miljø og energi

Byggeriet kan blive frontløber for bæredygtighed

Regeringen ønsker mere bæredygtigt byggeri og har derfor lanceret en byggepolitisk strategi, der blandt andet rummer fem konkrete initiativer, der knytter sig direkte til bæredygtigt byggeri.

Byggesektoren har et højt ressourceforbrug og genererer en betydelig andel af Danmarks samlede mængde affald. Samtidig står bygninger ifølge tal fra Energistyrelsen for 30-40 procent af det samlede energiforbrug i Danmark. Mere bæredygtigt byggeri kan derfor være med til at løse nogle af de klimaudfordringer, verden står overfor.

Læs også: Politikerne skal prioritere de grønne bygninger

Men byggebranchen mangler i dag en officiel definition af, hvad bæredygtigt byggeri er. Det vil klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen gøre noget ved.

”Byggeriet har et enormt potentiale i forhold til indfrielsen af vores klimamål”.

Rasmus Helveg Petersen, klima-, energi- og bygningsminister

”Byggeriet har et enormt potentiale i forhold til indfrielsen af vores klimamål. Med bæredygtigt byggeri kan vi ikke alene mindske vores affaldsmængde og ressourceforbrug. Vi kan også gøre byggeriet til en decideret motor for bæredygtighed. Første skridt er derfor, at alle får en klar og fælles forståelse af, hvad bæredygtigt byggeri er”, siger han.

En frivillig bæredygtighedsklasse
Et yderligere eksempel på det høje energi- og ressourceforbrug i byggeriet er, at energiforbruget i opførelsesprocessen af en bygning svarer til op til fire års varmeforbrug i bygningen. Det viser flere undersøgelser. Derfor vil klima-, energi- og bygningsministeren blandt andet have udarbejdet en frivillig bæredygtighedsklasse. Den skal give hele byggesektoren en fælles forståelse af, hvornår et byggeri er bæredygtigt og inspirere branchen til at bygge mere bæredygtigt i fremtiden.

Desuden kan bæredygtigt byggeri defineres på mange måder. Affaldsgenerering, energi- og vandforbrug på byggepladserne, er nogle af de forhold, man kan kigge på. Også energi- og ressourceforbruget i det færdige byggeri kan spille en stor rolle, og på den måde kan hele bygningens livscyklus faktisk være med til at definere bæredygtigheden. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet vil derfor nedsætte en arbejdsgruppe, der vil se nærmere på, hvilke elementer der skal indgå i den frivillige bæredygtighedsklasse, og hvordan de konkrete krav skal udformes.

Der findes i dag en privat certificeringsordning, DGNB-systemet, i forhold til bæredygtigt byggeri. Men byggebranchens aktører har også efterspurgt en mere officiel definition af bæredygtighed, som er nemmere at anvende for både rådgivere og udførende virksomheder inden for byggebranchen.

”En frivillig bæredygtighedsordning kan være med til at give dansk byggeri en førerposition inden for bæredygtighed. Vi har set med indførelsen af de frivillige lavenergiklasser, at branchen meget hurtigt integrerede dem i deres løsninger. Det er den samme gradvise mekanisme, vi ønsker her”, siger Rasmus Helveg Petersen.

Gode forretningsmuligheder
Initiativet vedrørende de frivillige bæredygtighedsklasser er en del af regeringens samlede byggepolitiske strategi ”Vejen til et styrket byggeri i Danmark”, der blev lanceret i november. Strategien indeholder i alt 34 konkrete initiativer, hvor fem knytter sig direkte til at fremme bæredygtighed i byggeriet.

Også miljøminister Kirsten Brosbøl ser i lighed med klima-, energi- og bygningsministeren et stort potentiale i at bygge bæredygtigt:

”Bæredygtigt byggeri er fremtiden. Det skåner miljøet og er med til at sikre høj livskvalitet til danskerne”. 

Kirsten Brosbøl, miljøminister

”Bæredygtigt byggeri er fremtiden. Det skåner miljøet og er med til at sikre høj livskvalitet til danskerne. Og så er der gode forretningsmuligheder i bæredygtigt byggeri med et stærkt voksende internationalt marked”, siger hun.

Desuden vil miljøministeren have de problematiske stoffer ud af byggeriet og sikre, at de materialer, der bruges i byggeriet, ikke ender som byggeaffald, men i stedet kan bruges igen og sælges med høj værdi.

Læs også: Nyt projekt vil fremme bæredygtigt byggeri

”Det betyder også, at vi skal fremme direkte genbrug, så for eksempel mursten og vinduer fra én bygning, kan bruges igen i en anden. Her er vores byggepolitiske strategi tænkt sammen med regeringens kommende strategi for affaldsforebyggelse”, siger Kirsten Brosbøl.

Mere fra Joe

Joe Kristian Kipp

  • CSR.dk - Forum for bæredygtig forretning
Se profil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere