24.11.2014  |  Klima, miljø og energi

Grønnere transport kræver en holistisk tilgang

Håndtering af CO2-udledning og andre miljøfaktorer i supply chain skal analyseres og håndteres fra et holistisk udgangspunkt. Det er nødvendigt, da tiltag i ét område kan skade andre områder af forsyningskæden, fastslår IBM-rapport.

I fremtiden kommer alle med berøring til supply chain, herunder transport og logistik, til at kere sig mere om deres klimafodspor. For eksempel udleder den samlede mængde af oceangående last- og containerskibe mere CO2 end alle verdens lande bortset fra de seks største CO2-syndere.

Det er blot ét eksempel på et klimafodspor, som gør, at virksomheder i den nærmeste fremtid risikerer at blive udsat for brandbeskatning af deres CO2-udledning, og de vil derfor være godt tjent med at indarbejde klimafaktoren endnu mere i supply chain-strategien.

Læs også: Danske vækstmuligheder i omstilling til grøn transport

Virksomheder bidt af en grøn hund
Efterhånden som kloden varmer op, stiger også presset på at reducere udledningen af CO2. Store globale forbrugervendte virksomheder som Walmart, Ikea og Tesco er for længst blevet bidt af en grøn hund.

Det skaber dønninger ned igennem værdikæderne til leverandører, underleverandører og under-underleverandører til de store kæder; og der er ingen tvivl om, at supply chain-området har ansvaret for broderparten af CO2-udledningen i form af transport og produktion.

Det skaber et stort behov hos mange virksomheder for at udvikle nye tilgange til at håndtere klimafodsporene på en systematisk og effektiv måde. Parametrene i forsyningskæden er ikke længere kun omkostninger, kvalitet og service, det hedder nu omkostninger, kvalitet, service og klima.

Virksomheder kan opnå markante konkurrencefordele ved at indarbejde miljømæssige fodspor i deres forretnings- og forsyningskædestrategi.

Økonomiske reguleringsmekanismer i vente
Ifølge en af de mest omfattende undersøgelser af CO2-udledningens miljøkonsekvenser Stern Review on the Economics of Climate Change forårsager hvert ton CO2 skader for 85 US dollars. Det får eksperter til at vurdere, at det blot er et spørgsmål om tid, før der bliver sat kroner og øre på enten hvert ton CO2, der bliver sparet eller omvendt: Beskatning af hvert ton CO2, der bliver udledt.

Det kan ifølge rapporten ”Mastering carbon management” udarbejdet af IBM Business Services’ globale tænketank ikke undgå at skabe store forandringer i den måde, virksomheder designer og leder deres forsyningskæder på. Traditionelle praksisser såsom langdistance-flyfragt, små varepartier, just-in-time-koncepter og energikrævende produktion i lande med lave miljøstandarder vil blive udfordret.

Reduktion af forsyningskædens klimafodspor vil blive en uomgængelig forpligtelse, og valget vil stå mellem at udsætte indsatsen eller gribe klimaudfordringen som en chance til at restrukturere forsyningskæden og opnå både miljømæssige og forretningsmæssige gevinster.

Firstmover-fordele
De virksomheder, som handler nu, vil være med i førerfeltet og kan opnå konkurrencefordele, som kan blive vanskelige for konkurrenter at indhente på et senere tidspunkt. Fordelene kan være i form af:

  • Et stærkt image i den etisk bevidste forbrugers bevidsthed.
  • Tiltrækning og fastholdelse af de bedste medarbejdere.
  • En mere bæredygtig vækst.

CO2-reduktion kræver holistisk tilgang
IBM-rapportens forfattere lancerer også en række advarsler, anbefalinger og fremgangsmåder til, hvordan virksomheder griber arbejdet med at integrere klimafaktoren i forsyningskæden an.

Rapportens forfattere ligger ud med at fastslå, at håndtering af udledninger, energiforbrug og andre miljøfaktorer skal analyseres og håndteres fra et holistisk udgangspunkt. Det er nødvendigt, hvis man skal tage højde for, at tiltag i ét område kan skade tiltag i andre områder af forsyningskæden. Tiltag er afhængige af hinanden, og det er kun muligt at forebygge suboptimeringer, hvis man anlægger en overordnet indfaldsvinkel, ser på relationerne mellem de forskellige tiltag og tager højde for effekten på kædens samlede påvirkning af omgivelserne.

Læs også: Stor vækst i Danmarks eksport af energiteknologi

IBM opstiller en model, som tager højde for alle de forskellige aspekter, forsyningskædestrategien skal balancere. Aspekterne omfatter transport, design, indpakning, processer, komponenter, energi og lagerpolitik. Jo større indflydelse CO2-parameteret kan få på de nævnte aspekter, jo mere attraktive vil virksomhedens produkter virke på de bevidste forbrugere, og jo mere attraktiv vil virksomheden virke på fremtidens medarbejdere, som gerne vil gøre en forskel for verdens trivsel.

Fem trin til klimaindsats
IBM har udviklet en fremgangsmåde i fem trin, hvor hvert trin repræsenterer et givent niveau af modenhed og integration af klimaindsatsen i den samlede forsyningskæde. Niveau 5 er selvsagt det niveau, som giver den største effekt; men det er samtidig det niveau, som indebærer størst kompleksitet, de største investeringer og de største krav til organisationens evner til at koordinere og implementere.

Niveau 1 og 2 kan indeholde mange lavthængende frugter, hvor man opnår en hurtig gevinst ved lille indsats. De lavthængende frugter kan nemt producere besparelser og gevinster, der er store nok til at finansiere de næste trin i processen, og IBM anbefaler derfor en trinvis fremgangsmåde.

  1. Den trinvise fremgangsmåde omfatter:
  2. Diagnosticer og vurder
  3. Implementer ”asset management” og realiser lokale løsninger
  4. Adresser udledninger i forsyningskædefunktioner
  5. Find den optimale løsning til at integrere funktioner
  6. Samarbejd med forsyningskædepartnere om at realisere de overordnede potentialer

Alle interesser harmonerer
Forfatterne til IBM-rapporten er ikke i tvivl om, at virksomheder vil opleve flere myndighedskrav om at reducere mængden af klimapåvirkninger. De er heller ikke i tvivl om, at der vil forekomme beskatning af CO2, og at det derfor vil være langt billigere at starte på arbejdet nu frem for at vente. Det vil også være smartere, fordi det er nu, virksomheder har chancen for at differentiere sig fra konkurrenterne. Faktisk mener de, det er et af de sjældne tilfælde, hvor virksomhedernes økonomiske interesser harmonerer med både forbrugernes og miljøets interesser.

Mere fra Poul

Poul Breil-Hansen

  • CSR.dk - Forum for bæredygtig forretning
Se profil  

  CSR.dk anvender cookies, som vi bruger til at huske dine indstillinger og statistik m.m. Når du fortsætter med at bruge websitet accepterer vores nye cookie- og persondatapolitik. Læs mere